shoper

Firma Haber jest solidną i prężnie rozwijającą się firmą świadczącą usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa. Oferujemy szeroki wachlarz usług dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Naszymi atutami są profesjonalizm, precyzja, solidność, krótki czas realizacji oraz przystępne ceny. Serdecznie zapraszamy do współpracy ...

Firma Haber zajmuje się regulacją mechanicznych sieci wentylacyjnychw budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych, hotelach, sklepach, oraz dużych obiektach przemysłowych.
Opierając się o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.94.89.414) Prawa budowlanego dokonuje okresowych kontroli instalacji wentylacyjnych.
Podstawa prawna:
W swoich działaniach opieramy się na: PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej; Dz.U. 1999 Nr 74 poz.836 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych; Dz.U. 94.89.414 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych.