shoper

Ogrzewanie jest szeroko rozumianym pojęciem,
związanym z zapewnieniem odpowiednich warunków temperaturowych,

zależnie od charakteru pomieszczenia i z uwzględnieniem zmian potrzeb klimatycznych w różnych okresach (czasowych lub funkcjonalnych).

  • Ogrzewnictwo
  • » Dostawa urządzeń i elementów instalacji ogrzewania
  • » Projektowanie i wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania (wodnego i powietrznego) domów, sklepów, biur, budynków użyteczności publicznej, hal i zakładów przemysłowych
  • » Montaż instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła
  • » Przeglądy sezonowe i naprawa