shoper

Wentylacja - jest to cyrkulacja powietrza,
z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze.

Jest to szczególnie ważne w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły, itp.

 • Wentylacja
 • » Wykonywanie projektów instalacji wentylacyjnych domów, biur, sklepów, budynków użyteczności publicznej, hal i zakładów przemysłowych
 • » Dostawa elementów instalacji wentylacyjnych
 • » Produkcja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokštnym
 • » Produkcja filtrów powietrza
 • » Wykonywanie instalacji wentylacyjnych:

  » nawiewnych
  » wywiewnych( odciśgi miejscowe)
  » nawiewno-wywiewnych
  » z odzyskiem ciepła

 • » Modernizacja istniejścych instalacji
 • » Pomoc techniczna , regulacja parametrów pracy
 • » Przeglšdy sezonowe ( wymiany filtrów, elementów eksploatacyjnych, odgrzybianie)
 • » Czyszczenie kanałów wentylacyjnych
 • » Serwis oraz naprawa